Gaz ziemny dla Twojej firmy!

Latvijas Gāze – spółka akcyjna od ponad 20 lat notowana na NASDAQ to doświadczony partner oferujący odbiorcom gazu ziemnego na rynku bałtyckim i fińskim stałe dostawy oraz rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Zwój
Produkty

Gaz ziemny ziemny i jego zalety

Latvijas Gāze to niezawodny i stabilny partner, który działa na rynku dostaw gazu ziemnego od 1991 roku. Odbiorcom na rynku bałtyckim i fińskim oferujemy korzystne ceny gazu ziemnego, bezpieczeństwo dostaw oraz indywidualne rozwiązania odpowiadające specyfice działalności danej firmy.

Przyjazne dla środowiska paliwo kopalne

Jeśli używasz gazu ziemnego, dbasz o środowisko jako konsument. Użytkowanie gazu ziemnego wiąże się z mniejszą emisją CO₂ i nie powoduje dużych szkód dla środowiska. Należy również wziąć pod uwagę poziom emisji podczas dostaw paliwa. Gaz ziemny jest dostarczany za pomocą sprężarek, które generują mniejsze emisje w porównaniu z metodami dostarczania innych paliw kopalnych.

Brak strat energii podczas dostaw gazu ziemnego

Dzięki temu, że gaz ziemny jest dostarczany rurociągami, nie występują straty energii, a użytkownik otrzymuje maksymalną możliwą ilość energii.

Dokładnie tyle gazu ziemnego, ile potrzebujesz

Gaz ziemny dostarczany jest klientom tylko w takiej ilości, jaka jest im niezbędna. Nie ma konieczności zużywania nadmiaru energii.

Cena stała

Najlepsza opcja, jeśli chcesz dokładnie zaplanować i kontrolować koszty dostaw gazu w perspektywie długoterminowej, jak również w przypadku, gdy zużycie gazu jest równomierne w ciągu roku.

 • Cena gazu ziemnego jest stała przez określoną liczbę miesięcy
 • Płacisz tylko za faktycznie zużyty gaz, bez zobowiązań typu „take or pay”
 • Prosta procedura zawierania umów, przejrzyste warunki, szybka obsługa
 • Nie ma ograniczeń w zużyciu gazu ziemnego

Cena zmienna

Sprawdza się, gdy chcesz wykorzystać trendy na światowym rynku gazu ziemnego, wahania cen (spadki) spowodowane podażą i popytem na giełdzie, jak również w przypadku, gdy zużycie gazu jest zmienne, zależne od pory roku lub innych warunków.

 • Cena zmienia się co miesiąc zgodnie z wahaniami na giełdzie Gaspool
 • Zużycie można dopasować do spodziewanych wahań cen
 • Płacisz tylko za faktycznie zużyty gaz, bez zobowiązań typu „take or pay”
 • Prosta procedura zawierania umów, przejrzyste warunki, szybka obsługa
 • Możliwość zmiany taryfy bez konieczności ponoszenia opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy

Rozwiązanie indywidualne

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na opracowanie indywidualnego rozwiązania, które przyniesie Ci korzyści i w pełni zaspokoi potrzeby Twojej firmy.

 • Korzystna cena gazu
 • Indywidualne warunki umowy przygotowane specjalnie dla Ciebie
 • Rozwiązanie będzie dokładnie odpowiadało Twoim wymaganiom i potrzebom biznesowym
 • Płacisz tylko za faktycznie zużyty gaz, bez zobowiązań typu „take or pay”
 • Prosta procedura zawierania umów, przejrzyste warunki, szybka obsługa
Produkty

Dlaczego warto nas wybrać?

Bezpieczeństwo

Jesteśmy jednym z największych importerów i sprzedawców gazu ziemnego w krajach bałtyckich. Zapewniamy ciągłość dostaw gazu ziemnego w mroźnych miesiącach zimowych, korzystając z podziemnego magazynu w Inčukalns. Mamy też podpisane długoterminowe umowy z producentami gazu ziemnego.

Indywidualne podejście

Każdy klient ma swojego menedżera ds. relacji z klientem, który zapozna się ze specyfiką jego działalności i opracuje najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

Doświadczenie

AS Latvijas Gāze jest jednym z największych sprzedawców gazu ziemnego w krajach bałtyckich z ponad 27-letnim doświadczeniem. Prowadzimy obrót gazem ziemnym na Bałtyckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Get Baltic Stock Exchange). Obecnie dostarczamy gaz ziemny do klientów na Łotwie i Litwie oraz w Estonii i Finlandii.

Zróżnicowana oferta

Oferujemy produkty ze stałą ceną, produkty ze zmienną ceną oraz indywidualne oferty cenowe, które są opracowywane z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Wybierz produkt, który najbardziej Ci odpowiada! Zajmiemy się również wszystkimi formalnościami związanymi ze zmianą sprzedawcy gazu ziemnego.

Poproś o ofertę
Odpowiedzialny biznes

Gaz ziemny – przyjazny dla środowiska surowiec energetyczny

Gaz ziemny jest wydajnym, czystym, przyjaznym dla środowiska i ekonomicznym źródłem energii. Jego wysoka wartość opałowa (10 kWh/m³) i niska emisja dwutlenku węgla sprawiają, że stanowi istotną alternatywę dla innych paliw kopalnych, takich jak węgiel. Świat posiada duże rezerwy gazu ziemnego, dlatego panuje przekonanie, że cena gazu ziemnego pozostanie korzystna jeszcze przez wiele lat.

Gaz ziemny pozwala znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Podczas spalania powoduje on znacznie mniejsze zanieczyszczenie tlenkiem węgla, tlenkami siarki, tlenkami azotu, sadzą, popiołem i metalami ciężkimi w porównaniu z węglem, produktami drzewnymi i paliwami płynnymi. Emisja CO₂ przy spalaniu gazu ziemnego jest o 45% niższa niż przy spalaniu węgla i o 30% niższa niż przy spalaniu produktów ropopochodnych. Na przykład, aby wyprodukować około 290 kWh ciepła, gaz ziemny wytwarza 53 kg CO₂ podczas spalania. Dla porównania, w przypadku węgla antracytowego i produktów naftowych (ciężkiego oleju opałowego) jest to odpowiednio 90 kg i 72 kg.

Gaz ziemny jest transportowany rurociągami, więc nie obciąża dodatkowo dróg. Wykorzystanie rurociągów do transportu gazu ziemnego pozwala również uniknąć znaczących strat energii, co skutkuje mniejszą emisją dwutlenku węgla podczas transportu. Rurociągi zapewniają ciągłość dostaw i dostarczają paliwo bezpośrednio do odbiorcy w wymaganej ilości. Dzięki temu nie są potrzebne dodatkowe środki na dostawy paliwa do użytkownika.

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes

Latvijas Gāze jest firmą odpowiedzialną społecznie, która systematycznie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko, pracowników, klientów, przedsiębiorczość i społeczeństwo, inwestując w rozwój zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska biznesu oraz przyczyniając się do dobrobytu społeczeństwa. W szczególności kładziemy nacisk na odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz odpowiedzialność wobec naszych pracowników, klientów, partnerów i społeczeństwa.

Odpowiedzialność za środowisko

Latvijas Gāze pomaga innym w pozyskiwaniu przyjaznego dla środowiska źródła energii, jakim jest gaz ziemny, a także aktywnie korzysta z zalet, jakie daje rozwój technologii przyjaznych dla środowiska. Naszym celem jest maksymalizacja wykorzystania gazu ziemnego w różnych obszarach, w których obecnie stosowane są inne paliwa kopalne, w tym w energetyce, ciepłownictwie i transporcie. Dla przykładu, firma popularyzuje i rozwija zastosowanie CNG (sprężonego gazu ziemnego) w transporcie drogowym, ułatwiając tym samym szybsze przejście na stosowanie paliw przyjaznych środowisku.

Odpowiedzialność wobec pracowników

Latvijas Gāze dba o dobre samopoczucie swoich pracowników. Zapewnia im bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, w tym bezpieczne i higieniczne stanowiska pracy, środki techniczne oraz środki ochrony osobistej. Spółka zawarła układ zbiorowy ze związkiem zawodowym LAKRS zrzeszającym pracowników służb publicznych i transportowych.

Odpowiedzialność wobec klientów i partnerów

Latvijas Gāze zwraca szczególną uwagę na etykę zawodową i przyjmuje postawę zerowej tolerancji wobec korupcji i łapówkarstwa w odniesieniu do usług zarówno świadczonych, jak i zlecanych. Latvijas Gāze współpracuje na co dzień z bardzo dużą liczbą klientów i zatrudnia 116 pracowników, dlatego też przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych. Firma ściśle przestrzega wymogów ochrony danych osobowych określonych zarówno przez krajowe, jak i unijne prawo i przepisy.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Latvijas Gāze jest przekonana, że użytkownicy gazu ziemnego mogą przyczynić się do zmniejszenia wpływu na środowisko, dlatego regularnie prowadzimy wśród klientów i innych zainteresowanych stron akcje uświadamiające na temat możliwości oszczędzania zasobów energetycznych, w tym gazu ziemnego. Firma pracuje również nad przekonaniem konsumentów we wszystkich segmentach do wymiany przestarzałych i nieefektywnych urządzeń na nowocześniejsze rozwiązania. Wierzymy, że ważne jest uczestniczenie w różnych procesach społecznych, dlatego Latvijas Gāze wspiera sport, sztukę i system opieki zdrowotnej.

Odpowiedzialny biznes

Efektywność energetyczna

Właściciele i menedżerowie firm mają codziennie na głowie różne płatności: pensje pracowników, czynsz, rachunki za media, podatki. Dobrym sposobem na mądre planowanie kosztów działalności jest rozsądne korzystanie z zasobów energetycznych i ich oszczędzanie. Zaoszczędzenie jednej kilowatogodziny jest łatwiejsze i tańsze niż jej wyprodukowanie! Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą wprowadzić zmiany w środowisku pracy.

Kontroluj temperaturę wewnątrz pomieszczeń, ogrzewanie i tryby klimatyzacji

Badania wykazały, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C może pozwolić zaoszczędzić do 5% energii potrzebnej do ogrzania tego pomieszczenia. Skutecznym rozwiązaniem są programowalne termostaty, które automatycznie regulują temperaturę, gdy nikogo nie ma w budynku, a także pozwalają na ustawienie różnych trybów temperatury w różnych miejscach. Zalecana temperatura dla pomieszczeń biurowych wynosi od 19°C do 21°C, dla pomieszczeń produkcyjnych i warsztatów – od 16°C do 19°C, a dla magazynów – od 10°C do 12°C.

Używaj energooszczędnych urządzeń i maszyn

Przestarzałe urządzenia i maszyny nie pracują już z maksymalną wydajnością, dlatego warto je wymienić. Urządzenia energooszczędne są prawdopodobnie droższe, ale zużywają mniej energii, co daje długoterminowe oszczędności. Aby urządzenia te służyły jak najdłużej, należy poddawać je regularnej i umiejętnej konserwacji. Zalecamy dokładne zbadanie rynku i skonsultowanie się ze specjalistami przed zakupem nowego sprzętu, aby znaleźć najlepsze i najbardziej energooszczędne rozwiązanie.

Audyt energetyczny

Zmienna pogoda i mroźne zimy w naszym regionie sprawiają, że efektywność energetyczna jest bardzo ważną kwestią. Czy budynki są wystarczająco odporne termicznie? Czy ciepło nie „ucieka w powietrze” przez ściany, drzwi, okna? Jak efektywny energetycznie jest proces produkcji energii?

Profesjonalny audyt energetyczny pomoże zrozumieć, jak efektywnie jest wykorzystywana energia, oraz znaleźć optymalny sposób na poprawę sytuacji.

Audyt powinien obejmować 90% całego przedsiębiorstwa, w tym zasoby energetyczne wykorzystywane do ogrzewania budynków, oświetlenie, ciepłą wodę, energię elektryczną potrzebną do systemów wentylacyjnych oraz energię zużywaną podczas procesów przemysłowych, rozpoznając odbiorców energii oraz wielkość jej zużycia.

Edukacja pracowników i ich zaangażowanie w oszczędzanie energii

Decyzje dotyczące praktycznych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii elektrycznej, gazu i ciepła podejmowane są przez zarząd firmy, ale należy zadbać o to, by zaangażowali się w nie wszyscy pracownicy. Edukuj pracowników na temat efektywności energetycznej i zachęcaj ich do zgłaszania własnych pomysłów na oszczędzanie energii. Wyznacz osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzenie dobrych praktyk.

O nas

Latvijas Gāze

Latvijas Gāze jest jednym z liderów na rynku energetycznym regionu bałtyckiego. Firma zajmuje się sprzedażą hurtową i dostawą gazu ziemnego do klientów biznesowych, głównie producentów i firm energetycznych na Łotwie i Litwie oraz w Estonii i Finlandii.

Od 15 lutego 1999 roku akcje Latvijas Gāze są notowane na giełdzie Nasdaq Riga. Świadczy to o tym, że spółka w swojej działalności przestrzega zasad dobrego ładu korporacyjnego, przejrzystości informacji i otwartości. Na początku 2017 roku rynek gazu ziemnego na Łotwie został zderegulowany i zgodnie z wymogami Unii Europejskiej Latvijas Gāze została podzielona. Powstał zunifikowany operator przesyłu i magazynowania gazu Conexus Baltic Grid, który prowadzi również podziemny magazyn gazu Inčukalns, natomiast operator systemu dystrybucyjnego Gaso został wydzielony z Latvijas Gāze w grudniu 2017 roku.

Ze względu na klimat regionu gaz ziemny odgrywa ważną rolę w produkcji ciepła i energii elektrycznej. System przesyłowy, który łączy łotewski rynek gazu ziemnego z Litwą, Estonią i północno-zachodnią Rosją, pozwala handlowcom zapewnić elastyczne i bezpieczne dostawy do użytkowników końcowych, a także otwiera szersze możliwości tranzytu międzynarodowego. Możliwości pracy w całym regionie rozszerza również rynek gazu ziemnego FINESTLAT, który skupia łotewskich, estońskich i fińskich operatorów przesyłu gazu. Dzięki temu Latvijas Gāze może oferować stabilne dostawy gazu po korzystnych cenach również klientom w Estonii i Finlandii.

 • Misja

  Zapewniać niezawodne i stałe dostawy gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego regionu bałtyckiego.

 • Wizja

  Poprawa dobrobytu społeczeństwa poprzez promowanie wykorzystania gazu ziemnego jako źródła wysokiej wydajności i czystej energii w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

 • Cel

  Wzmocnić pozycję Grupy Latvijas Gāze jako lidera na bałtyckim i fińskim rynku energetycznym poprzez uzyskanie wśród klientów statusu dostawcy gazu ziemnego pierwszego wyboru oraz poprzez zapewnienie najbardziej stabilnych dostaw gazu ziemnego dla całego regionu.

Skontaktuj się z nami

Nie wahaj się i napisz do nas już teraz, aby uzyskać potrzebne informacje. Zaoferujemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie w zakresie dostaw gazu dla Twojej firmy!

 • Egīls Lapsalis

  Egīls Lapsalis

  Tirdzniecības departamenta vadītājs