Aktualności

13.01.2022. | biometan | zarządzanie | zrównoważony rozwój
Latvijas Gāze włącza inicjatywy na rzecz rozwoju produkcji biometanu do polityki środowiskowej firmy

Latvijas Gāze zaopatruje klientów w gaz ziemny, który z punktu widzenia użytkowania jest najwygodniejszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska tradycyjnym paliwem dla konsumentów. W czasach, gdy aspekty środowiskowe zajmują ważne miejsce w naszym procesie decyzyjnym, Latvijas Gāze opracował politykę środowiskową określającą inicjatywy promujące większą odpowiedzialność wobec środowiska, a także rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.

Czytaj więcej